Make your own free website on Tripod.com

ANALISA KEPUTUSAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) DARI TAHUN 1995 HINGGA TAHUN 2001

 

PERBANDINGAN BILANGAN CALON YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN 5P - 0P

TAHUN Bilangan Calon Yang Memperoleh Keputusan JUMLAH CALON PERATUS LULUS
5P 4P 3P 2P 1P 0P
1995 14 10 6 4 2 - 36 100
1996 3 8 6 11 2 - 30 100
1997 4 3 4 - 1 1 13 92.3
1998 12 3 2 - - - 17 100
1999 7 6 1 3 5 5 26 80.8
2000 - 8 13 9 4 - 34 100
2001                

 

PERBANDINGAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN STPM MENGIKUT SUBJEK DARI TAHUN 1995-2000

TAHUN GRED JUMLAH CALON PERATUS LULUS (Gred A - Gred E)
A B C D E R F
1995 - 2 6 8 11 9 - 36 75.0
1996 1 1 10 11 5 2 - 30 93.3
1997 1 1 2 3 3 2 1 13 76.9
1998 1 1 3 11 1 - - 17 100
1999 - 1 4 6 5 8 2 26 61.5
2000 - - - 6 12 15 1 34 52.9
2001                  
TAHUN GRED JUMLAH CALON PERATUS LULUS (Gred A - Gred E)
A B C D E R F
1995 - - 3 10 9 13 1 36 61.1
1996 - - - 4 3 18 5 30 23.3
1997 - - 1 3 3 4 2 13 53.4
1998 - 2 4 4 4 3 - 17 100
1999 - 1 4 6 5 8 2 26 61.5
2000 - - - 6 12 15 1 34 52.9
2001                  
TAHUN GRED JUMLAH CALON PERATUS LULUS (Gred A - Gred E)
A B C D E R F
1995 - 3 5 6 11 11 - 36 69.4
1996 - - 1 2 10 12 5 30 43.3
1997 - 1 7 2 1 2 - 13 84.6
1998 1 4 2 8 2 - - 17 100
1999 - 4 3 4 5 7 3 26 61.5
2000 - 2 8 15 4 5 - 34 85.3
2001                  
TAHUN GRED JUMLAH CALON PERATUS LULUS (Gred A - Gred E)
A B C D E R F
1995 2 2 15 8 7 2 - 36 94.4
1996 1 2 4 5 4 14 - 30 53.3
1997 1 - 2 - 5 1 4 13 61.5
1998 4 3 3 4 1 2 - 17 88.2
1999 4 2 8 2 8 4 4 26 69.2
2000 3 3 8 6 8 6 - 34 82.4
2001                  
TAHUN GRED JUMLAH CALON PERATUS LULUS (Gred A - Gred E)
A B C D E R F
1995 1 3 11 5 10 6 - 36 83.3
1996 3 4 6 7 6 4 - 30 86.6
1997 - - 3 6 - 4 - 13 69.2
1998 2 1 3 4 5 2 - 17 88.2
1999 1 - 6 1 1 10 2 26 53.8
2000 - - - - - - - - -
2001                  
TAHUN KEPUTUSAN JUMLAH CALON
Band 6      (260-300) Band 5      (220-259) Band 4      (180-219) Band 3     (140-179) Band 2      (100-139)     Band 1   (0-99)
2000 - - 2 7 23 2 34
2001              

[ Kembali ]