Make your own free website on Tripod.com
Halaman UtamaSenarai  KandunganPertanyaanMENCARI

 

MUTIARA KATA

 

 

Empat perkara yang menimbulkan cinta: muka jernih, ringan tangan, mencari persesuaian sama sendiri, sama yang di mulut dengan di hati.

-Hamka-

Cintailah yang memberi nikmat dan jangan engkau cintai nikmat yang diberikan.

-Ahli Sufi-

Tiada sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

-Maksud Hadis-

Cinta adalah sebahagian daripada naluri manusia, maka alangkah baik jika ia tumbuh mengikut kewajarannya.

-Emerson-

Kalau kau mencintai dan dicintai orang, bersyukurlah ! Kerana kehidupanmu telah masuk daftar anak bumi yang terpilih. Tuhan telah memperlihatkan belas kasihan-nya kepadamu lantaran pergaduhan hati sesama makhluk. Dua jiwa di seberang musyrik dan maghrib telah terkongkong di bawah suatu perasaan dalam lingkungan Allah.

-Al Anisah Mai-

Cintailah pejalaranmu sebagaimana engkau mencinti seseorang, kerana ia akan menemuimu semasa sedih dan ketika gembira.

-Lord Chesterfield-

Cinta adalah mahkota kehidupan. 

-Al Anisah Mai-

Cinta jadi mulia jika cintakan kebenaran.

-Lord Chesterfield-

'Cinta' adalah kunci dari tiap-tiap keadaan yang baik dalam kehidupan manusia.

-Pouw Kieo An-

Cinta sejati adalah cinta ibu kepada anaknya.

-Lord Chesterfield-

Cinta kepada kekasih mesra, cinta kepada Tuhan abadi.

-Inayat Khan-

Hidup tanpa cinta adalah hidup tanpa cita-cita. Cinta yang sebaik-sebaiknya adalah cinta yang bertalian dengan cita-cita.

-Emerson-

Cinta yang murni dan abadi ialah cinta kepada Tuhan, cinta yang sejati adalah cinta ibu. Cinta naluri adalah cinta muda-mudi. 

-Al Anisah Mai-

Cuma cinta yang tersimpan dalam sanubari yang tinggi.

Cinta itu lebih tua dari alam ini kerana alam ini dijadikan Tuhan atas dasar cinta.

-Muttanabi-

Cinta cuci tidak buta. Cinta adalah kepunyaan Tuhan. Yang tidak cuci dan buta adalah orang yang salah mempergunakan cinta.

-Hamka-

Cinta kepada harta ertinya bakhil; cinta kepada perempuan ertinya alam; cinta kepada diri ertinya bijaksana; cinta kepada mati ertinya hidup; dan cinta kepada Tuhan ertinya takwa. 

-Hukama-

Cinta itu santapan untuk kesempurnaan rohani dan jasmani.

-C.T-

Cinta itu seperti matahari yang menerangi alam kehidupan dan kawin itu hanya diumpamakan sebagai cahaya lampu.

-C.T-

Cinta adalah air tinta kehidupan, benci adalah racun yang membawa maut. Jika kebencian menyelinap masuk kedalam pohon kehidupan, tumbanglah pohon itu.

-Hamka-

Cinta memang perlu bagi kehidupan kerana tanpa cinta kemahuan untuk hidup tidak akan ada.

-Pepatah Indonesia-

Kita cintakan pendamaian tetapilebih cintakan kemerdekaan. 

-Pepatah Indonesia-

Asmara itu berselerakan bagaikan sampah, namun cinta terpendam seperti mutiara di dasar lautan.

-Seniman-

Cintailah orang tua sebelum kita cintakan kekasih.

-Maksud Hadis-

Barang siapa yang ingin umurnya itu berbekas panjang dan harta bendanya meluas lebar, hendaklah menghubungkan silaturahim, ertinya berkasih sayang sesama manusia.

-Maksud Hadis-

Barang siapa yang tidak berhati kasih sayang, ia pun tidak dikasih sayang.

-Maksud Hadis-

Orang yang banyak kasih, sedikit ia berkata-kata.

-Peribahasa Itali-

Orang yang sangat dihormati apabila ia melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya.Mahatma Ghandi

Tiada yang paling sulit di dunia ini melainkan tersisih daripada pergaulan masyarakat. 

-Rabindranth Tagore-

Di negara yang tidak merdeka, orang tidak dapat mewujudka kesejahteraan masyarakat.

-M.Isa Ansahari-

Hak perseorangan itu adalah pokok asal masyarakat, dan kekuasaan masyarakat adalah natijah atau hasil daripada persetujuan seseorang dengan kumpulan manusia yang awal.

-Jean-Jacques Rousseau-

Masyarakat itulah yang mempengaruhi negara. 

-Voltaire-

Orang yang berkasih-kasihan di jalan Allah, apabila berjumpa lalu menjelaskan satu sama lain, untuk mengikis segala kesalahan daripada mereka, sebagaimana daun-daun kayu berguguran pada musim dingin.

-Mujahid-

Rumahtangga menjadi pangkal tumbuh rasa rahmat, kasih sayang, adab dan akhlak.

Masyarakat kerjasama lelaki dan perempuan. Hidup manusia dikat oleh berbagai-bagai dalil sosial, ekonomi dan polotik. Manusia tidak dapat melepaskan diri daripadanya atau membutakan mata.Maka dalam masyarakat pasti terdapat satu daripada tiga perkara:

  1. Bilangan lelaki sama banyak dengan bilangan perempuan.

  2. Lelaki lebih banyak daripada perempuan.

  3. Perempuan lebih banyak daripada lelaki.

    -Hamka-

Ahli jiwa telah mengakui bahawa perasaan kasih dan cinta, lebih subur dan mendalam lagi suci dalam rumahtangga jika dibandingkan dengan tempat lain.

[Kembali Ke Atas ][Pengenalan][Paparan Utama][Penyelidikan][Sumber Rujukan]